Tes Analog Verbal (SINONIM)

Post a Comment

 Petunjuk Mengerjakan Soal

Dalam tes ini anda dinilai kemampuannya mengartikan arti dari satu kata.  Kata kata ini dipilih dimana satu kata mewakili 200 kata lainnya. Jadi yang diminta adalah dicari padanannya kata yang dicetak dengan huruf kapital, dengan 5 kata lainnya.

Waktu 30 menit

 

1.      EVOKASI

    a.      Penggugah rasa

    b.      Penilaian

                    c.      Perubahan

    d.      pengungsian

    e.      Ijin Menetap

2.      BAKU

                    a.      Perkiraan

                    b.      Standar

    c.        Umum

    d.       Normal

    e.      Asli


3.      PROTESIS

a.      Hipotesis

                b.      Praduga

c.      Thesis

                d.      Disertasi

                e.      Buatan

4.      DIKOTOMI

a.         Dibagi dua

b.        Dua kepala

                c.      Kembar dua

                d.      Dua kekuatan    

                e.      Dwi fungsi

5.      SINE QUA NON

a.      Tiada berair

                b.      Harus ada

c.      Air mineral

                d.      Kelengkapan

                e.      Selalu negative

6.      ANDAL

a.      Dampa

                b.      Lingkungan

c.      Tangguh

                d.      Bebal

e.      Terbelakang

7.      NARATIF

                a.      Prosa

                b.      Puisi

c.      Deskriptif


d.      Timbalbalik

e.      Terinci

8.      KISI-KISI

a.      Alat menangkap ikan

b.      Alat hitung

c.      Tabel

d.      Terali

                e.      Pola kerja

9.      RABAT

a.      Tambahan gaji

                b.      Potongan

                c.      Keuntungan

                d.      Pembayaran kembali

e.      Jera mengulangi

10.   MUDUN

            a.      Problema

            b.      Beradab

c.      Referensi

            d.      Setuju

            e.      Mufa at

11.   BOGA

            a.      Pakaian kebesaran

            b.      Makanan kenikmatan

c.      Dekorasi tataruang

d.      Pakaian pengantin

e.      Rumah tinggal

12.   CITRA

a.      Gambaran

                b.      Dimensi


c.      Anggapan

d.      Imaginasi

e.      Mutu

13.   BALA

a.      Rapat sekali

b.      Bencana

c.      Bantuan

d.      Merasa an

e.      Melawan

14.   TANUR

a.      Jamur

                b.      Kotoran hewan

                c.      Perapian

                d.      Pakaian kuda

                e.      Perkakas tukang

15.   WAHANA

                a.      Kebesaran Tuhan

                b.      Ruang angkasa

                c.      Lawan dunia fana

                d.      Sarana transportasi

e.      Eksistensi yang diakui

16.   IMBASAN

a.      Imaginasi

b.      Ikatan

c.      Ilusi isapan

d.      isapan

                e.      Dorongan


17.   KEDAP

                a.      Keragu-raguan

                b.      Rapat

c.      Tembus

d.      Kelambatan

e.      Penganan

18.   CANGGIH

a.      Sukar

b.      Mutakhir

c.      Complex

d.      Sulit

             e.      Rapih

19.   PROTEKSI

a.      Bantuan

                b.      Pengawasan

                c.      Perlindungan

                d.      Penjagan

                e.      Pengamanan

20.   ANJUNG

a.      Dayung

                b.      Panggung

c.      Buyung

                d.      Puji

e.      Angkat

21.   KESAHIHAN

            a.      Keberlakuan

            b.      Kesalahan

            c.      Kematangan


            d.      Kemantapan

            e.      Kebenaran

22.   INTERASI

a.      Hubungan

b.      Interaksi

                c.      Sublimasi

d.      Perulangan

e.      Identifikasi

23.   DAUR

a.      Baur

                b.      Produk

c.      Tingkatan

d.      Proses

                e.      Siklus

24.   MOTILITAS

a.        Angka kematian

b.      Sebangsa hewan

c.      Gerak

                d.      Dorongan

                e.      Pukulan

25.   FRIKSI

                a.      Perpecahan

b.      Tidak berdaya

                c.      Frustasi

                d.      Sedih

                e.      Putus harapan

26.   NABATI

a.      Hewani

                b.      Hayati


                c.      Kodrati

                d.      Botani

e.      Insani

27.     INSOMNIA

a.      Tidur

b.      Cemas

c.      Sedih

d.      Tak bisa tidur

                e.      Kenyataan

28.   TRANSENDENTAL

a.      Bergera

                b.      Berpindah

c.      Kesinambungan

d.      Abstrak

e.      Tembus pandang

29.   BUBUT

a.      Potong

b.      Cabut

c.      Poles

d.      Serpih

e.      Urut

30.   ASUMSI

                a.      Kesimpulan

                b.      Ramalan

c.      Anggapan

d.      Perbandingan

e.      Rekaan

31.   MENGECOH

               a.      Mengadu

               b.      Mengakali

c.      Berbuat curang

d.      Membuat kacau

               e.      Memotong kecil-kecil

32.   DITENGGAK

a.      Disepak ke atas

               b.      Ditendang dengan bangga

c.      Dipotong melintang

               d.      Ditelan bulat-bulat

               e.      Diminum sedikit-sedikit

33.   SUTRADARA

a.      Pemimpin acara

b.      Penulis naskah

c.      Pengatur   skenario

d.      Manager tontonan

e.      Pengarah adegan

34.   PEMUGARAN

                a.      Pemeliharaan

                b.      Pembong aran

                c.      Pembangunan

                d.      Perbaikan

                e.      Pelestarian

35. RANCU

                a.      Canggung

                b.      Kacau

c.      Jorok

d.      Tidak wajar

               e.      Semu


JAWABAN

1.    A

2.    B

3.    E

4.    A

5.    B

6.    C

7.    C

8.    D

9.    B

10.  B

11.  B

12.  A

13.  B

14.  C

15.  D

16.  D

17.  B

18.  C

19.  C

20.  B

21.  E

22.  D

23.  E

24.  C

25.  A

26.  D

27.  D

28.  D


29.  B

30.  C

31.  D

32.  B

33.  E

34.  D

35.  B


jejeTV
This website is not affiliated with any other parties

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter